תחרות כתיבה יוצרת של הפונדק

IMG_1691.JPG

אתר הפונדק פתח תחרות כתיבה יוצרת מסביב לשיטת המשחק פת׳פיינדר. הרעיון הכללי הוא לכתוב תיאור עבור דמות או מפלצת וגם את התיאור המכני עבור הדמות. אני אומנם לא יכול לשלוח את הדמות החביבה שלי מר בסטר אברסקיל (כי בכל זאת התחרות אמורה להיות בעילום שם ואילו שמו שלו בסטר ידוע ומפורסם) אז כתבתי דוגמה לתחרות. 

תשלחו את הדמויות והמפלצות שלכם. זו אחלה הזדמנות לתרגל את שרירי הדמיון והכתיבה. כל שאר הפרטים בלינק הזה

והנה הגשה לדוגמה בחסות מר בסטר אברסקיל מהאברסקילים של מגנימר:

———– 

שלום חברים! אני הוא בסטר אברסקיל מהאברסקילים של מגנימר. וזה נכון שנולדתי למשפחת אצולה בעיר ההריסות אבל ביליתי את השנים האחרונות במסעות מקצה אחד של ואריסיה לקצה האחר בחיפושים אחר הדבר הנכון לעשותו. ניסיתי ללמוד כל מיומנויות שנתקלתי בה, לדבר עם כל אדם שפגשתי ולחוות כל חוויה עד תומה וכך גיליתי שאפשר לפתור כמעט כל בעיה בין אנשים טובים באמצעות חיוך ומילה טובה.

אל תחשבו שאני איזה מטיף, אני לא אחד מהמאמינים. תמיד היו לי דברים יותר טובים לעשות עם הזמן שלי מאשר לשבת באחת מהכנסיות. וגם אם לא היה לי משהו יותר טוב לעשות אז אחי או אחותי היו מוצאים לי מה לעשות, ככה זה כשיש אח ואחות גדולים. הייתי שוליית קוסם ועוזר מחקר הרבה לפני שהתחילו להכריח אותי להתחיל ללכת לשיעורי כתיבה וקריאה אצל מאסטר ריאל הקשיש שגר במורד הרחוב.

אבל זה לא אומר שאין לי אמונה. אני מאמין שרוע קיים ושצריך לדחוק אותו כדי לפנות מקום לטוב. אני מאמין שלחלק מהיצורים בעולם הזה יש את האפשרות לבחור בין טוב ורע. ויותר מכל, אני מאמין שעדיף לא להרוג את מי שיכול לשנות את דרכיו. אני מאמין שרק ככה אפשר באמת לשנות את העולם.

אני צלף מוצלח עם קשת, אני סייף לא רע עם חרב והקסם שלי יכול לכופף את העולם בצדדים. אבל בכל רגע נתון אני יכול להילחם רק בקרב אחד ואני מאמין שעם כל נשמה שאני מצליח להעביר לצד של הטוב, יש עוד קשת שנמתחת להגן על החלשים או עוד חרב שנשלפת כנגד שוד וגזל או עוד מטה שזוהר בעוצמה בכדי להדליק ניצוץ של תקווה למיואשים.

אז רק רציתי להזהיר אתכם, יצירי רשע באשר הם. אני לא מהמאמינים, אני לא אזמן את כוחות האל בברקים מהשמיים או אקרין אור קדוש שימיס את גופך. אבל אני נשבע לכם. אני נשבע לכם בשמו של כל אל שאתם בוחרים להפקיד בידיו את נשמותכם בלילה. אם תעמדו בדרכי, אני אעבור דרככם.

אני לא מפה, אני ממגנימר אבל עכשיו אני כאן ולא באתי בשביל המאורה שלכם, הזהב שלכם או חפצי הקסם שלכם, לא. אני באתי בשביל הנשמות שלכם ואני לא באתי לבדי, אני הגעתי עם שריון של בני ברית, מניף אור קורן של תקווה ונושא חרב של צדק. ואם אני אצטרך אני אסלול דרך לשלווה על גבי הגופות המרוסקות שלכם.

אני לא מהמאמינים אבל תאמינו לי: אם תעמדו בדרכו של הטוב, אתם תגלו שלמרות שכל סכסוך ניתן לפתירה עם חיוך ורצון טוב – כל סכסוך ניתן לפתור עם חץ, קסם ולהב.

 

 Bester Everskill

CR 3 

Male Half-Elf  Bard4

NG Medium Humanoid  (Elf, Human)

Init +1; Senses Low-Light Vision;  

Languages Abyssal, Celestial, Common, Draconic, Drow, Elven  AC 15, touch 11, flat-footed 14

    (+1 Dex, +4 Masterwork Chain Shirt)

hp 16 (4 HD)    

Fort +0, Ref +5, Will +5   Speed 30 ft. (6 squares)

Melee Longsword +1 +4 (1d8+1/19-20) or

Melee Whip +3 (1d3) or

Ranged Shortbow +4 (1d6/x3) 

Reach 5 ft. (15 ft. with Whip)

Base Atk +3; CMB +3 ; CMD +14          

Bard Spells Known (CL 4th)

    2nd (2/day)—Gallant Inspiration, Shatter (DC 16)

    1st (4/day)—Silent Image (DC 15), Solid Note, Unseen Servant, Vanish

    0th (0/day)—Daze (DC 14), Ghost Sound (DC 14), Mage Hand, Mending, Message, Prestidigitation (DC 14)              Abilities STR 10, DEX 13, CON 8, INT 14, WIS 12, CHA 18  

Feats Point-Blank Shot, Skill Focus (Perform (Oratory)) 

Skills Acrobatics +4, Appraise +6, Diplomacy (Perform (Oratory)) +14, Disable Device +2, Heal +2, Knowledge (Dungeoneering) +9, Knowledge (History) +8, Knowledge (Nobility) +10, Knowledge (Planes) +8, Knowledge (Untrained) +5, Linguistics +7, Perception +10, Perform (Oratory) +14, Sense Motive (Perform (Oratory)) +14, Sleight of Hand +6, Spellcraft +9, Stealth +4, Use Magic Device +11 

Possessions Longsword +1, Masterwork Chain Shirt, Shortbow, Whip. 


Related posts

1 Comment

  1. Pingback: פרק 103 - עזרים על שולחן המשחק | על כתפי גמדים

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים